Ved du, hvem der skal betale, hvis køleskabet pludselig går i stykker? Find ud af, om det er dig eller din udlejer, der står for vedligeholdelse i din lejebolig.

Den der har vedligeholdelsespligten er ansvarlig for lejemålets stand.

Det er derfor vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvad der står i din lejekontrakt. Og at du ved, hvilke forhold du har ansvaret for.

Mange tror fejlagtigt, at vedligeholdelsespligten først bliver afgørende, når lejer flytter. Men vedligeholdelsespligten er faktisk gældende i hele lejeperioden. Du kan derfor i visse tilfælde blive pålagt at sætte lejemålet i stand mens du stadig bor der.

Der skelnes i lejeloven mellem “slid og ælde” og misligholdelse, idet alene slid og ælde hører under vedligeholdelsespligten.

Manglende vedligeholdelse af lejemålet kan ende med at være en misligholdelse af lejemålet.

Har du misligholdt lejemålet bærer du ansvaret, uanset om forholdet falder uden for din vedligeholdelsespligt.

Misligholdelse af lejemålet kan i sidste ende medføre, at udlejer kan ophæve lejemålet. 

“Udlejer har den fulde vedligeholdelsespligt, hvis intet andet er aftalt”

Ligger vedligeholdelsespligten hos lejer eller udlejer?

Lejelovens regler om vedligeholdelsespligtens fordeling mellem lejer og udlejer er deklaratoriske.

Det betyder. at reglerne kan fraviges, hvis det aftales mellem parterne.

Derfor indeholder de fleste lejekontrakter særskilte bestemmelser om, hvem der skal vedligeholde lejemålet.

Hvis der ikke er aftalt noget mellem dig og din udlejer, er det udlejer, der skal sørge for både den indvendige og den udvendige vedligeholdelse.

Der er dog den undtagelse, at det som udgangspunkt er lejer, der skal vedligeholde låse og nøgler.

“Din udlejer kan kræve, at du betaler for, at samtlige låse i hele ejendommen skal skiftes”

Lejer har ansvaret for låse og nøgler

Som nævnt er det lejer, der har ansvaret for vedligeholdelse af låse og nøgler.

Dette kan ligesom den øvrige vedligeholdelse gyldigt fraviges, hvis det er aftalt i lejekontrakten. Det ses dog sjældent i praksis, at udlejer tillægges dette ansvar.

Vedligeholdelse af låse og nøgler omfatter både en pligt til at holde låsene funktionsdygtige i hele lejeperioden, samt en pligt til at udskifte ødelagte eller bortkomne låse og nøgler.

Hvis du mister en eller flere af nøglerne til din lejebolig, kan udlejer kræve, at du betaler for, at låsene i hele ejendommen skal skiftes.

Dette gælder også selvom nøglerne er blevet stjålet.

“Det kan være aftalt mellem dig og din udlejer, at du har påtaget dig en udvidet vedligeholdelsespligt”

Indvendig vedligeholdelse

Hvad er indvendig vedligeholdelse?

Det ses oftest, at den indvendige vedligeholdelse er væltet over på lejer.

At anvende begrebet indvendig vedligeholdelse er dog en smule misvisende. Begrebet dækker nemlig ikke over al vedligeholdelse, der skal foretages indenfor i lejemålet.

Kun de følgende forhold er omfattet af den indvendige vedligeholdelse i henhold til lejeloven:

– Tapetsering
– Maling
– Hvidtning af lofter
– Lakering af gulve

Alle øvrige forhold hører under den udvendige vedligeholdelse, og skal derfor ikke vedligeholdes af dig. Hvis du altså alene er pålagt den indvendige vedligeholdelse.

Det kan dog være særskilt aftalt mellem dig og din udlejer, at du har påtaget dig en udvidet pligt til vedligeholdelse. Men det skal fremgå klart og tydeligt af lejekontrakten.

I typeformular A9 gøres dette ved at afkrydse feltet i kontrakten.

Hvis du står for den indvendige vedligeholdelse, er det dit ansvar, at ovenstående udføres, når det er nødvendigt.

Du skal som udgangspunkt selv vurdere, hvornår det er nødvendigt at vedligeholde lejemålet. Dog kan udlejer i meget sjældne tilfælde kræve, at visse forhold bringes i orden.

Manglende vedligeholdelse

Opfylder du ikke din vedligeholdelsespligt i lejeperioden, kan udlejer i første omgang kræve, at du bringer forholdet i orden.

Udlejer skal i den forbindelse sende dig et skriftligt påkrav, og give dig en frist til at opfylde vedligeholdelsespligten.

Kun i meget ekstreme tilfælde kan manglende vedligeholdelse medføre, at du bliver smidt ud af lejemålet.

Dette vil være tilfældet, hvis den manglende vedligeholdelse er så voldsom, at der er tale om misligholdelse. I lejeloven hedder det nemlig, at lejemål kan ophæves, hvis de vanrøgtes.

Indvendig vedligeholdelseskonto

Er det aftalt, at din udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, skal han indsætte et fast beløb hver måned på en såkaldt vedligeholdelseskonto.

De indsatte beløb skal fremgå af en oversigt, som din udlejer skal sende til dig hvert år.

Hvis der er penge nok på vedligeholdelseskontoen, kan du kræve, at dette beløb anvendes til vedligeholdelse af din lejebolig. Beløbene kan også anvendes til mindre forbedringer af boligen.

Sælger din udlejer din lejebolig, overføres beløbene på kontoen til den nye ejer. Du kan derfor være helt rolig, da det ikke har nogen betydning for dig.

“Flere indvendige forhold falder også ind under den udvendige vedligeholdelse”

Udvendig vedligeholdelse

Hvad er udvendig vedligeholdelse?

Den udvendige vedligeholdelse kan også med rette kaldes den øvrige vedligeholdelse.

Begrebet udvendig vedligeholdelse dækker nemlig over alle forhold, der ikke er omfattet af den indvendige vedligeholdelse.

Derfor hører flere indvendige forhold også ind under den udvendige vedligeholdelse. Det kan eksempelvis være vedligeholdelse af køkkenborde, vvs-installationer, døre mv.

Udvendig vedligeholdelse omfatter selvfølgelig også alt udenfor og udenpå ejendommen, trappeopgange, kælderrum mv.

Det er ikke ualmindeligt, at den udvendige vedligeholdelse væltes over på lejer.

I så fald skal det fremgå tydeligt af kontrakten. Men det er altså som udgangspunkt udlejer, der står for den udvendige vedligeholdelse, hvis intet andet er aftalt.

Det kan også aftales, at du kun står for en del af den udvendige vedligeholdelse.

Udvendig vedligeholdelseskonto

Udlejer har ikke pligt til at holde en udvendig vedligeholdelseskonto, men det kan sagtens være aftalt, at han gør det.

Bor du i et reguleret lejemål, har din udlejer dog alligevel pligt til at afsætte nogle nærmere bestemte beløb, der fastsættes i forhold til boligarealet.

De indsatte beløb er dog ikke en øvre grænse for, hvor meget din udlejer skal vedligeholde.

Du kan derfor altid kræve, at din udlejer foretager vedligeholdelse af din lejebolig, når det er nødvendigt.

Din udlejer skal, ligesom for den indvendige vedligeholdelseskonto, udarbejde en oversigt hvert år, hvor det fremgår, hvor mange penge, der er på kontoen. Udlejeren skal desuden redegøre for, hvad beløbene er blevet brugt til.

Klager over manglende vedligeholdelse kan indbringes for huslejenævnet. Der kan både klages over udlejers manglende vedligeholdelse og udlejers uberettigede krav til lejers vedligeholdelse.

“Du kan aldrig blive pålagt at skulle aflevere lejemålet i bedre stand end ved overtagelsen”

Hvilken betydning har vedligeholdelsespligten, når du flytter?

Det har som udgangspunkt den betydning, at du kun skal betale for istandsættelse, hvis du har vedligeholdelsespligten.

Du kan aldrig blive pålagt at bringe lejemålet i bedre stand end det var i, da du flyttede ind. Men du skal som udgangspunkt bringe lejemålet tilbage i samme stand som det var i, da du overtog lejeboligen.

Og derfor er det afgørende, at man har opfyldt sin vedligeholdelsespligt. 

I lejekontrakten vil det fremgå, hvilket stand lejemålet var i, da du flyttede det, og dermed hvordan lejemålet skal istandsættes ved fraflytning.

De mest almindelige former for istandsættelse er normalistandsættelse og nyistandsættelse.

Normalistandsættelse betyder, at du kun skal stå for den almindelige tapetsering, maling, hvidtning og lakering af gulve, hvis det er nødvendigt.

Ved nyistandsættelse skal lejemålet sættes i en sådan stand, at det fremstår som nyt.

Du kan aldrig blive pålagt at skulle aflevere lejemålet i bedre stand end ved overtagelsen. Der kan derfor kun aftales nyistandsættelse, hvis lejemålet også var nyistandsat, da du overtog det.

Med den nye lejelov, kan det ikke længere aftales, at der skal foretages nyistandsættelse. Alle lejekontrakter, der er underskrevet efter den 1. juli 2015, kan derfor kun indeholde aftaler om normalistandsættelse.

Betaling til de istandsættelser, der mangler, når du flytter, trækkes fra dit depositum.

Du får derfor kun den del af dit depositum retur, der er tilbage, når lejemålet er blevet sat i ordentlig stand.

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.