Er din udlejer i færd med at sælge den ejendom, du bor i og er du i tvivl om, hvad det har af betydning for dig og din lejekontrakt?

 

Fortvivl ikke.

Det har nemlig ingen betydning for dig overhovedet.

En lejeret er en byrde, der hviler på ejendommen og derfor overgår til ejendommens nye ejer i tilfælde af, at ejendommen sælges.

 

“Udvidede rettigheder skal tinglyses”

 

Lejerettigheder skal ikke tinglyses

Som udgangspunkt skal rettigheder over fast ejendom tinglyses, før de er gyldige over for andre.

Lejeaftaler er imidlertid undtaget herfra og skal ikke tinglyses. Du skal således ikke være bekymret, selvom den nye ejer skulle påstå andet.

Det betyder endvidere, at du også kan blive boende, hvis din udlejer går konkurs eller ejendommen sættes på tvangsauktion.

Dog skal udvidede rettigheder – som eksempelvis en uopsigelighedsperiode eller en udvidet fremlejeret – tinglyses, hvis de skal være gyldige over for den nye ejer af ejendommen.

 

“Du kan blive boende på samme vilkår”

 

Lejers rettigheder over for den nye udlejer

Du kan blive boende i din lejlighed på samme vilkår, som du hele tiden har. Dette er uanset, hvad den nye og tidligere ejer af ejendommen har aftalt.

Du kan heller ikke blive tvunget til at underskrive en ny lejekontrakt.

Når du engang selv fraflytter lejemålet, betyder det endvidere, at et eventuelt krav på at få depositum tilbage, er overgået til den nye udlejer.

Der er til gengælde intet til hinder for, at du og din udlejer indgår en ny aftale, der giver dig bedre rettigheder end du tidligere har haft.

Har du tidligere haft aftalt at bo på en tidsbegrænset kontrakt, kan I altså sagtens lave en ny kontrakt uden tidsbegrænsning.

Men hvis din nye udlejer er insisterende på, at du underskriver en ny kontrakt, er det en god idé at være påpasselig.

Du kan læse mere om opsigelse her.

Når du en dag flytter, er det den nye ejer, der skal udbetale dit depositum. Eventuelle krav mod din udlejer overgår til den nye ejer af ejendommen i indtil et år efter, du er fraflyttet.

 

“Ejeren skal tilbyde at sælge ejendommen til lejerne”

 

Tilbudspligt

Visse ejendomme er omfattet af en såkaldt tilbudspligt.

Er en ejendom omfattet af disse regler, skal ejeren – inden ejendommen sælges til anden sid – tilbyde at sælge ejendommen til lejerne på andelsbasis.

Tilbudspligten gælder for ejendomme, der kun anvendes til beboelse, såfremt ejendommen har 6 eller flere beboelseslejligheder. Tomme lejemål kan også tælles med.

For blandede ejendomme, der indeholder både beboelseslejemål og lejemål der anvendes til andet end beboelse, gælder tilbudspligten, såfremt ejendommen indeholder mindst 13 beboelseslejemål.

Tilbudspligten gælder selvfølgelig ikke for ejendommen, der er opdelt i ejerlejligheder.

Desuden skal reglen om tilbudspligt respektere eventuelle forkøbsrettigheder, der allerede hviler på ejendommen.

Reglen anvendes også kun sjældent i praksis, og har formentlig heller ikke den store betydning for de fleste “almindelige” lejere.

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.