Er din udlejer i færd med at sælge den ejendom, du bor i? Og er du i tvivl om, hvad det har af betydning for dig?

Fortvivl ikke.

Det bør nemlig ikke have betydning for dig overhovedet.

En lejeret er en byrde, der hviler på selve ejendommen. Din lejeret overgår derfor som udgangspunkt til ejendommens nye ejer, hvis ejendommen sælges.

“Udvidede rettigheder skal tinglyses”

Lejerettigheder skal ikke tinglyses

Som udgangspunkt skal rettigheder over fast ejendom tinglyses, før de er gyldige over for andre.

Lejeaftaler er imidlertid undtaget herfra og skal ikke tinglyses. Dette fremgår af lejelovens § 7. Og der kan ikke gyldigt aftales andet i lejekontrakten.

Du skal således ikke være bekymret, selvom den nye ejer skulle påstå andet.

Det betyder desuden, at du også kan blive boende, hvis din udlejer går konkurs eller ejendommen sættes på tvangsauktion.

Dog skal udvidede rettigheder tinglyses, hvis de skal være gyldige over for den nye ejer af ejendommen.

Det kunne f.eks. være en uopsigelighedsperiode eller en udvidet fremlejeret

“Hvis din udlejer prøver at smide dig ud, fordi han vil sælge boligen, er du ikke forpligtet til at flytte.”

Udlejers opsigelse

Lejelovens regler om opsigelse er beskyttende over for lejer.

Udlejer kan kun opsige lejemålet, hvis der er hjemmel hertil i lejeloven. Lejelovens regler om opsigelse findes i § 82 og § 83.

Heri står der intet om, at udlejer kan opsige lejemålet, hvis han/hun ønsker at sælge boligen. Det er derfor ikke en gyldig opsigelsesgrund, at lejemålet skal sælges.

Hvis din udlejer prøver at smide dig ud, fordi han vil sælge boligen, er du altså ikke forpligtet til at flytte.

Heller ikke selvom det står i lejekontrakten. Lejelovens regler om opsigelse, kan nemlig ikke fraviges til skade for lejer.

Det kan heller gyldigt aftales, at lejemålet er tidsbegrænset, hvis formålet alene er, at lejeboligen skal sælges efter tidsbegrænsningens udløb.

Bestemmelser om tidsbegrænsninger skal nemlig være begrundede, og udlejers ønske om at sælge boligen, er ikke en gyldig begrundelse.

En lille undtagelse hertil er, hvis udlejeren også selv bor i lejemålet. Lejemål der er en del af udlejers egen bolig, kan nemlig som udgangspunkt frit opsiges.

“Du kan blive boende på samme vilkår”

Lejers rettigheder over for den nye udlejer

Når lejligheden sælges, kan du blive boende i din lejebolig på samme vilkår som du hele tiden har gjort.

Dette er uanset, hvad den nye og tidligere ejer af ejendommen har aftalt. Den nye ejer vil blot indtræde i den tidligere ejers sted som udlejer.

Du kan heller ikke blive tvunget til at underskrive en ny lejekontrakt, da lejers og udlejers rettigheder fortsat er de samme.

Når du engang selv fraflytter lejemålet, vil et eventuelt krav på at få depositum tilbage overgå til den nye udlejer.

Der er til gengæld intet til hinder for, at du og din udlejer indgår en ny aftale, der giver dig bedre rettigheder end du tidligere har haft.

Har du tidligere haft aftalt at bo på en tidsbegrænset kontrakt, kan I altså sagtens lave en ny kontrakt uden tidsbegrænsning.

Men hvis din nye udlejer er insisterende på, at du underskriver en ny kontrakt, er det en god idé at være påpasselig.

Når du en dag flytter, er det den nye ejer, der skal udbetale dit depositum.

Eventuelle krav mod din udlejer overgår til den nye ejer af ejendommen i indtil et år efter, du er fraflyttet.

“Ejeren skal tilbyde at sælge ejendommen til lejerne”

Tilbudspligt

Visse ejendomme er omfattet af en såkaldt tilbudspligt.

Er en ejendom omfattet af disse regler, skal ejeren tilbyde at sælge ejendommen til lejerne på andelsbasis.

Tilbudspligten gælder for ejendomme, der kun anvendes til beboelse, såfremt ejendommen har 6 eller flere beboelseslejligheder. Tomme lejemål kan også tælles med.

For blandede ejendomme, der indeholder både beboelseslejemål og lejemål der anvendes til andet end beboelse, gælder tilbudspligten, såfremt ejendommen indeholder mindst 13 beboelseslejemål.

Tilbudspligten gælder selvfølgelig ikke for ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder.

Desuden skal reglen om tilbudspligt respektere eventuelle forkøbsrettigheder, der allerede hviler på ejendommen.

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.