Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvad man skal forvente, når man flytter fra sit lejemål. Læs med i dette indlæg, så du ikke ender med at betale mere, end du er forpligtet til.

Hvorfor skal du læse om istandsættelse?

Mange af de sager, der ender i boligretten vedrører tvister om fraflytning, istandsættelse og tilbagebetaling af depositum.

Der kan bl.a. være tale om tilfælde, hvor lejer har penge til gode, men hvor udlejer tilbageholder hele depositummet.

Men der kan også være tale om tilfælde hvor udlejer kræver yderligere betaling, end hvad der er betalt i depositum.

Der er som udgangspunkt ingen øvre grænse for, hvor meget din udlejer kan kræve til betaling af istandsættelse.

Så længe der kun opkræves betaling for udlejers reelle tab i forbindelse med istandsættelsen.

Nedenfor er en gennemgang af de forhold, du skal være særligt opmærksom på, når du en dag flytter og skal afregne med din udlejer.

“Du hæfter selv for, at lejemålet bringes i en sådan stand, som du er forpligtet til at aflevere det tilbage i”

Udlejers krav når du flytter

Når du flytter har udlejer krav på, at du bringer lejemålet i samme stand, som det var i, da du overtog det.

Det betyder i første omgang, at lejemålet skal afleveres ryddet og rengjort.

Men det skaber ofte stor forvirring i praksis, hvor meget der egentlig kræves af parterne hver især.

Der skal selvfølgelig tages højde for den almindelige slid og ælde, som lejemålet har været underlagt i den periode, hvor du har boet der. Dette må udlejer som udgangspunkt finde sig i.

Derudover hæfter du som lejer selv for, at lejemålet bringes i en sådan stand, at det kan afleveres tilbage til din udlejer i overensstemmelse med, hvad du er forpligtet til.

Der er som sagt ingen øvre grænse for, hvor meget du kan være forpligtet til at betale.

For at finde ud af, hvor meget udlejer kan kræve, må man derfor i første omgang finde ud af, hvem der hæfter for hvad.

Dernæst skal man finde ud af, hvordan man opgør størrelsen af udlejers krav.

“Det er ikke alle aftaler om istandsættelse, der er gyldige”

Hvad er aftalt i lejekontrakten?

Det kan være aftalt i lejekontrakten, at lejemålet skal istandsættes ved lejeaftalens ophør.

Den mest almindelige type af istandsættelser var indtil den nye lejelov trådte i kraft, nyistandsættelse.

Ved nyistandsættelse forstås, at lejemålet skal bringes i en sådan stand, at det fremstår som nyt. Det vil sige, at lejer også er ansvarlig for den almindelige slid og ælde af lejemålet.

Da den nye lejelov trådte i krav den 1. juli 2015 blev det bestemt, at man ikke længere kan aftale vilkår om nyistandsættelse i lejekontrakten.

Nu anvendes i stedet begrebet normalistandsættelse, der er et noget mere lempeligt vilkår for lejer.

Normalistandsættelse omfatter alene maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve mv. Og kun så længe der rent faktisk er behov for det.

Har du kun boet i lejemålet i få måneder, kan din udlejer eksempelvis ikke kræve, at du maler hele lejligheden igen. Medmindre der er synlige tegn på, at du har boet der.

Det er ikke alle aftaler om istandsættelse der er gyldige.

Hvis et vilkår om nyistandsættelse er gyldigt aftalt før den 1. juli 2015, er det fortsat gyldigt, selvom du flytter ud efter denne dato.

Men hvis et sådant vilkår er aftalt senere end den 1. juli 2015, tilsidesættes det og erstattes af et vilkår om normalistandsættelse.

Du kan heller aldrig blive forpligtet til at bringe et lejemål i bedre stand, end det var i, da du overtog det.

Heller ikke selvom dette står i din kontrakt.

Hvis intet er aftalt mellem parterne, er det udlejer, der skal stå for istandsættelse af hele lejemålet.

Men det ses ikke ret ofte i praksis, at der slet ikke er aftalt noget om istandsættelse på forhånd.

“Depositummet er ingen øvre grænse for, hvor meget din udlejer kan kræve i istandsættelse”

Hvordan beregnes kravets størrelse?

Hvis du har betalt depositum, da du flyttede ind i lejemålet, skal dette gå til at dække de udgifter, der opstår i forbindelse med din fraflytning.

Udlejer skal altså forsøge at lade udgifterne til istandsættelse blive dækket af det indbetalte depositum.

Men depositummet er ingen øvre grænse for, hvor meget din udlejer kan kræve.

Depositummet er alene en sikkerhed du har betalt til din udlejer.

Opgørelsen af udlejers krav har derfor intet at gøre med depositummets størrelse, selvom det i praksis ofte synes at gå lige op.

Istandsættelseskravet skal altid opgøres ud fra, hvilke udgifter der reelt har været ved istandsættelsen.

Du har ret til selv at foretage de istandsættelsesarbejder der kræves. Men hvis disse ikke er tilstrækkelige, kan udlejer alligevel få hele lejemålet istandsat for din regning.

Hvis du vælger selv at sætte dit lejemål i stand, når du flytter, er det derfor vigtigt, at du ved, hvad du laver.

I værste tilfælde kan du nemlig ende med at betale for istandsættelse ad to omgange.

I visse lejemål er der oprettet en særlig vedligeholdelseskonto, der kan anvendes til dækning af den løbende vedligeholdelse af lejemålet. Ofte vil denne konto ligeledes blive anvendt, når lejemålet skal istandsættes.

Men du har ikke krav på, at din udlejer anvender beløbene på denne konto. Uanset hvor stort et beløb, der måtte stå på kontoen.

“Det er udlejers ansvar, at der afholdes flyttesyn og udarbejdes en fraflytningsrapport”

Udlejers pligter når du flytter

Udlejer har også en række pligter, der skal overholdes, for at han kan rette et krav mod dig.

I forbindelse med fraflytningen, er det udlejers ansvar, at der indkaldes til et flyttesyn. Og at det rent faktisk afholdes.

Udlejer skal desuden udarbejde en fraflytningsrapport.

Fraflytningsrapporten er en samlet opgørelse over alle de mangler og istandsættelser, der skal udbedres for din regning.

Rapporten skal sendes til dig senest 14 dage efter fraflytningen, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten.

Overholdes fristen ikke, kan din udlejer ikke rette noget istandsættelseskrav mod dig.

Det samme gælder, hvis der slet ikke sendes en rapport.

14 dages-fristen gælder kun krav på istandsættelse og udbedring af eventuelle mangler.

Øvrige krav, som din udlejer måtte have mod dig, bortfalder derfor ikke efter denne frist.

Ofte udleveres og underskrives fraflytningsrapporten i forbindelse med afholdelse af det obligatoriske flyttesyn. I sådanne tilfælde anses fristen for at være overholdt.

Det hænder ofte i praksis, særligt for private lejemål, at denne frist ikke overholdes.

Det betyder altså, at du som lejer kan spare adskillige tusinder af kroner, hvis du er opmærksom.

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.