Fraflytning

På denne side får du et overblik over, hvilke lejeretlige regler, der gælder ved fraflytning.

Du kan bl.a. læse om:

Opsigelsesperioden
Istandsættelse
Flytteopgørelse og flyttesyn
Tilbagebetaling af depositum

Fraflytning

Opsigelsesperioden

Der skal som udgangspunkt betales husleje i hele opsigelsesperioden, uanset om man bor i lejemålet, eller man flytter før tid.

Læs mere i indlægget: Undgå disse 5 fælder når du flytter fra din lejebolig.

Hvis man flytter ud før tid, og lejemålet bliver udlejet til en anden, inden opsigelsesperiodens udløb, skal man kun betale husleje indtil den nye lejer flytter ind.

Desuden har udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer til lejemålet, hvis man flytter ud før tid.

Istandsættelse af lejemålet skal ske inden man flytter ud.

Det vil som regel fremgå af lejekontrakten, at man skal flytte ud 14 dage før opsigelsesperiodens udløb, så lejemålet kan nå at blive istandsat.

Man skal som udgangspunkt fortsat betale husleje i denne periode, selvom man ikke længere bor i lejemålet.

Læs mere om fraflytning

Vil du vide mere om lejelovens regler om fraflytning? Læs et af vores øvrige indlæg om emnet lige her til højre.

Eller gå på opdagelse blandt samtlige indlæg i vores blog:

Fraflytning

Undgå disse 5 fælder når du flytter fra din lejebolig​

Når du flytter fra dit lejemål er der mange fælder du skal være opmærksom på. Her er de 5 vigtigste, som du skal kende, så du undgår at blive snydt, når du flytter.

Istandsættelse

Så meget kan din udlejer kræve til betaling af istandsættelse når du flytter​

Find ud af, hvad der skal ske med dit depositum, når du flytter. Har du penge til gode eller har din udlejer krav på yderligere i forbindelse med istandsættelsen.

Istandsættelse

Når man flytter fra sit lejemål, skal lejemålet sættes i samme stand som det var i, da man overtog det.

Det vil fremgå af lejekontrakten, hvem der har vedligeholdelsespligten for hvad, og dermed hvem der skal betale for istandsættelse.

Læs mere i indlægget: Så meget kan din udlejer kræve til betaling af istandsættelse når du flytter.

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget man kan komme til at betale for istandsættelse af lejemålet.

Hvis man har betalt depositum, vil dette gå til at dække udgifterne til istandsættelse. Men hvis udgifterne til istandsættelse overstiger depositummet, skal man betale det overstigende beløb.

Læs mere i indlægget: Så meget kan din udlejer kræve til betaling af istandsættelse når du flytter.

Efter den gamle lejelov, som var gældende indtil 1. juli 2015, kunne det fremgå, at lejemålet skulle ”nyistandsættes”, hvilket betød, at lejemålet efter fraflytning skulle sættes i en sådan stand, at det fremstod som nyt. Dette gjaldt uanset, om man havde boet i lejemålet i 10 år eller i 10 dage.

Efter den nye lejelov kan man kun aftale ”normalistandsættelse”.

Hvis et vilkår om nyistandsættelse er aftalt inden den 1. juli 2015, er det fortsat gyldigt, selvom man flytter efter denne dato.

Læs mere i indlægget: 5 ting du skal vide om den nye lejelov.

Lejeblog - rådgivning om lejeret

Flytteopgørelse og flyttesyn

Når man skal fraflytte sin lejebolig, har udlejer pligt til at afholde et flyttesyn og udarbejde en fraflytningsrapport.

Lejer har dog ikke pligt til at deltage i flyttesynet.

Hvis udlejer ikke oplister mangler i fraflytningsrapporten, kan disse ikke kræves dækket af lejer, og de må derfor heller ikke trækkes fra lejers depositum.

Udlejer har som udgangspunkt en frist på 14 dage fra lejer er flyttet til at fremsende kopi af fraflytningsrapporten til lejer. Hvis fristen ikke overholdes, mister udlejer sit krav betaling af istandsættelse.

Fristen kan dog forlænges, hvis det fremgår af lejekontrakten, eller hvis parterne indgår særskilt aftale herom.

Fristen er i øvrigt overholdt, hvis lejer har deltaget i flyttesynet, og har fået fraflytningsrapporten udleveret her.

Hvis man er uenig i indholdet i fraflytningsrapporten, skal man gøre indsigelser over for sin udlejer.

Kan parterne ikke nå til enighed, må sagen afgøres af enten Huslejenævnet eller boligretten.

Læs mere i indlægget: Sådan tager du kampen op mod din udlejer.

Har du et lejeretligt problem?

Skriv til os og få en gratis juridisk vurdering af din sag.

Gå på opdagelse i vores vores blog for at lære mere om lejeretten

Tilbagebetaling af depositum

Hvis der er penge tilbage efter istandsættelsen, har man krav på at få disse udbetalt.

Dette gælder ligeledes, hvis udlejer ikke har fremsendt kopi af fraflytningsrapporten inden for fristen, hvor man i så fald har krav på at få hele depositummet udbetalt.

Ved opgørelsen af lejers tilbagebetalingskrav tager man simpelthen bare udgifterne til istandsættelse, som fremgår af fraflytningsrapporten, og trækker disse fra det indbetalte depositum.

Resten skal tilbagebetales til lejer.

Man kan ikke bo depositummet op i sin opsigelsesperiode, det kan man derimod med den forudbetalte husleje.

Begge beløb kan gå til at dække øvrige krav som udlejer måtte have mod lejer i forbindelse med fraflytningen, ligesom begge beløb skal tilbagebetales til lejer, når istandsættelsen er dækket.

Læs mere om lejeret