Der findes nærmest ingen ende på myter og misforståelser om, hvad du skal finde dig i, når du bor til leje. Her får du et overblik over fem af de hyppigste misforståelser, som du absolut ikke skal tro på.

 

Når jeg har boet i min lejlighed i 2 år, kan jeg ikke blive smidt ud (2-års reglen)

Den såkaldte 2-års regel er en af de mest udbredte misforståelser inden for lejeretten.

Det er sådan set ikke fordi reglen er decideret forkert, men mange tror fejlagtigt, at man skal bo i et lejemål i mindst 2 år, for at være beskyttet imod at blive opsagt.

Sandheden er imidlertid den, at 2-års reglen slet ikke findes i lejeloven. Din udlejer får altså hverken bedre eller værre muligheder for at smide dig ud, hvis du har boet i lejligheden i mere end 2 år.

I praksis betyder dette, at din udlejer har meget begrænsede muligheder for at smide dig ud af din lejlighed, uanset hvor længer – eller kort – du har boet der.

En lejeaftale er som udgangspunkt uopsigelig allerede fra den blev indgået.

Du skal dog være opmærksom på, at det kan aftales, at lejeperioden kun gælder en 2-årig periode. Hvis en sådan tidsbegrænsning er gyldigt aftalt, har du selvfølgelig kun krav på at bo i lejligheden i 2 år.

Der findes til gengæld en 2-års regel for ugifte samlevende. har du eksempelvis boet sammen med din samlever i mere end 2 år, har du ret til at blive boende i lejligheden, hvis I flytter fra hinanden. Dette gælder også selvom dit navn ikke står på lejekontrakten.

Denne regel gælder dog kun for samlevende (kærester), og altså ikke for venner, uanset hvor længe I har boet sammen.

Men 2-års reglen, som de fleste kender den, er altså ikke andet end en myte.

 

Det er dyrt og besværligt at klage til huslejenævnet

Alt for mange lejere dropper at gøre noget ved problemer med deres lejlighed eller lejekontrakt, fordi de tror, at det er dyrt og tidskrævende at gennemføre en klageproces.

Men dette er en skam. du kan nemlig klage over stort set alle forhold vedrørende lejemålet – herunder huslejens størrelse, mangler, forsømt vedligeholdelsespligt og manglende udbetaling af depositum.

Hvis du mener, at din udlejer ikke overholder sine pligter eller stiller urimelige krav til dig, kan det næsten altid svare sig at klage. Ofte vil det nemlig blive dyrere for dig, ikke at klage.

Er du blevet uenig med din udlejer, kan du klage til huslejenævnet eller beboerklagenævnet. I skrivende stund er gebyret på 305 kr. (2016).

Der er derfor ingen grund til at holde dig tilbage, hvis du er utilfreds med dine lejeforhold.

 

Hvis jeg klager til min udlejer, kan jeg blive smidt ud af min lejlighed

Denne misforståelse er lidt i tråd med den ovenstående.

Du kan dog være helt rolig.

Du har som lejer altid ret til at indbringe en sag for huslejenævnet, hvis der opstår uenigheder med din udlejer.

Din udlejer kan ikke smide dig ud af din lejlighed med den begrundelse, at du har klaget.

Du skal dog være opmærksom på, at du kan ende med at få et dårligt forhold til din udlejer, hvilket kan medføre en række andre problemer.

Endvidere må du aldrig tilbageholde husleje eller andre ydelser, selvom du har fået medhold i en klage, da manglende betaling af husleje er en gyldig opsigelsesgrund.

 

Jeg skal finde mig i ALT, hvad der står i lejekontrakten

Udgangspunktet i dansk ret er, at der er aftalefrihed, og at man derfor er bundet af de aftaler, man indgår.

Dette udgangspunkt gælder selvfølgelig også inden for lejeretten.

Du skal derfor være opmærksom på, at der godt kan indsættes vilkår i lejekontrakten, som stiller dig ringere end udgangspunktet i lejeloven.

Dog kan visse bestemmelser i lejeloven ikke fraviges ved aftale, uanset hvad der er indskrevet i lejekontrakten.

Du skal altså ikke bare finde dig i ALT, hvad der står i din lejekontrakt.

Visse vilkår om istandsættelse, brug og husleje kan ikke fravige de regler, der findes i lejeloven.

Indeholder din lejekontrakt ugyldige vilkår, er du selvfølgelig ikke bundet af disse. Ugyldige vilkår kan tilsidesættes og erstattes af lejelovens almindelige regler.

Din lejekontrakt bliver derfor heller ikke ugyldig i sin helhed, blot fordi den indeholder ugyldige vilkår.

Du kan læse mere om, hvad der kan stå i din lejekontrakt i indlægget: Alt du skal vide om din lejekontrakt.

Mener du, at et vilkår i kontrakten er ugyldigt, kan du indbringe sagen for huslejenævnet.

 

Jeg er tvunget til at betale husleje i hele opsigelsesperioden

Det er meget almindeligt, at man har en opsigelsesperiode, når man opsiger sit lejemål. Du kan derfor risikere at stå et par måneder med to huslejer, der skal betales.

Du er som udgangspunkt forpligtet til at betale husleje i hele opsigelsesperioden, uanset om du bor i lejligheden eller ej.

Hvis du har betalt forudbetalt leje, har du selvfølgelig ret til at “bo dette op” i din opsigelsesperiode. Dog kan du ikke kræve at bo dit depositum op, da dette fungerer som sikkerhed for betaling af istandsættelse af lejemålet.

Hvad mange ikke ved – og hvad mange udlejere “glemmer” at nævne – er, at du ikke er forpligtet til at betalehusleje, hvis en ny lejer flytter ind i lejemålet inden din opsigelsesperiodes udløb.

Udlejer kan altså ikke kræve dobbelt betaling for den samme periode.

Endvidere har din udlejer rent faktisk pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt.

Det betyder dog ikke, at din udlejer er forpligtet til at leje lejligheden ud til en lejer, som du har fundet.

Hvis du har betalt husleje i opsigelsesperioden og efterfølgende finder ud af, at der har boet en ny lejer i lejligheden, mens du har betalt husleje, kan du kræve beløbet tilbage fra din udlejer.