Skilsmisser er aldrig sjove – uanset om det er mellem ægtefæller, samlevende eller venner. Her kan du læse mere om, hvem af jer, der kan blive boende i jeres fælles lejebolig efter samlivets ophør.

Når du eller din samlever skal flytte ud af jeres lejemål, er der nogle ting I skal være opmærksomme på.

Det kan have en betydning, hvilket navn, der står på lejekontrakten.

Du er selvfølgelig langt bedre stillet, hvis dit eget navn fremgår af kontrakten.

Selvom dit navn ikke fremgår af kontrakten, kan du dog alligevel have ret til at blive boende i lejemålet.

“Kan I ikke blive enige, må I lade retten afgøre, hvem af jer, der kan blive boende i lejligheden”

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal blive boende

Begge står på kontrakten

Hvis I begge står på lejekontrakten, har I begge ret til at blive boende i lejemålet.

I sådanne situationer, må I altså som udgangspunkt blive enige om, hvem af jer, der kan blive boende.

Det er helt op til jer, og derfor heller ikke noget jeres udlejer har medbestemmelse på. Heller ikke selvom udlejeren kender den ene af lejerne bedre end den anden.

Jeres udlejer kan heller ikke opsige lejemålet over for den der bliver boende med den begrundelse, at den anden lejer har opsagt lejemålet.

Gå rettens vej

Kan I ikke blive enige om, hvem der skal flytte, må I lade retten afgøre, hvem af jer, der må blive boende i lejemålet.

Ved rettens afgørelse lægges der bl.a. vægt på, hvem der har mest behov for at blive boende.

Behovet kan afgøres i forhold til, hvem der har økonomi til at blive boende, eller om den ene har børn, der har særlig tilknytning til lejligheden eller området.

Det er altså ikke nødvendigvis den, som oprindeligt boede i lejligheden, der automatisk har ret til at blive boende.

Men det kan selvfølgelig indgå i rettens vurdering.

Hvis du flytter er det vigtigt, at du meddeler dette til din udlejer, da du ellers vil fortsætte med at hæfte solidarisk for betalinger i lejeforholdet.

Du har som sædvanligt 3 måneders opsigelse.

Den der bliver boende i lejemålet har naturligvis krav på, at det andet navn slettes fra lejekontrakten.

Nægter din samlever at flytte, kan det ligeledes være nødvendigt at gå rettens vej.

“Du kan blive boende, uanset om dit navn står på kontrakten eller ej”

Hvis kun det ene navn fremgår af lejekontrakten

Hvis kun dit navn står på lejekontrakten, kan du selvfølgelig fortsætte lejemålet på samme vilkår, som du har boet på hidtil.

Omvendt hvis kun din samlevers navn fremgår, kan han eller hun selvsagt blive boende.

Det er ligegyldigt, hvilket navn der står på postkassen eller hoveddøren. Det er hvad der står på lejekontrakten der gælder.

Ikke navn på lejekontrakten

Står dit navn ikke på lejekontrakten, kan du derfor flytte ud fra den ene dag til den anden. Endda uden at skulle betale for en eventuel opsigelsesperiode.

Og så er det altså den anden lejer, der hæfter for alle betalinger i lejeforholdet herefter.

Dette betyder dog, at din samlever kan gøre det samme, hvis kun dit navn står på kontrakten.

Som udgangspunkt er det kun den, hvis navn fremgår af lejekontrakten, der har krav på at blive boende i lejemålet ved samlivets ophør.

Hvis I har boet sammen i mere end 2 år, kan du få lov til at blive boende, uanset om dit navn står på lejekontrakten eller ej.

Denne 2 års-regel er skyld i en af de største misforståelser om lejeloven, da mange fejlagtigt tror, at 2 års-reglen finder anvendelse på ale lejeaftaler.

Din udlejer vil dermed være tvunget til at acceptere, at du fortsætter lejemålet. Og din udlejer kan ikke kræve betaling for, at navnet på lejekontrakten ændres.

Fortsætter du lejemålet alene, kan din udlejer heller ikke kræve, at der indbetales nyt depositum. Du overtager blot det, der allerede er indbetalt.

Hvis du aftaler med din samlever, at du fortsætter lejemålet, uden at dit navn allerede står på kontrakten, er det en god idé at få denne aftale på skrift.

På den måde risikerer du ikke, at din samlever opsiger lejeaftalen over for jeres udlejer, inden du når at overtage den.

Det kræver til gengæld udlejers accept, hvis I har boet sammen i mindre end 2 år.

Ægtefæller

Hvis I er gift, er det til gengæld lige meget hvis navn, der står på lejekontrakten, eller hvor længe I har boet sammen.

Ægtefæller kan altid overtage lejemålet efter ophørt samliv. Dette gælder endda selvom I aldrig har boet sammen i det pågældende lejemål.

Nægter din tidligere ægtefælle eller samlever at flytte, skal du bede om fogedens hjælp til at få ham/hende smidt ud.

“Står begge jeres navne på lejekontrakten, har I begge ret til at overtage lejemålet, hvis den anden flytter”

Hvis du flytter fra din ven eller veninde

Fremleje

Lejeloven indeholder ikke samme beskyttende regler for venner, der bor sammen.

Her er det derfor i videre omfang afgørende, hvad der er skrevet i lejekontrakten.

Hvis den ene af jer bor til fremleje hos den anden, skal forholdet behandles som et almindeligt fremlejeforhold.

Du har som fremlejetager (dvs. den der ikke står på  lejekontrakten) ikke krav på at blive boende i lejemålet, når den anden flytter.

Du kan selvfølgelig aftale med udlejer, at du overtager lejemålet, men så er der altså tale om en ny aftale mellem dig og udlejeren.

Eventuelt ved at der laves en flytteopgørelse og du efterfølgende flytter ind som den nye lejer.

Hvad står i kontrakten?

Står begge jeres navne på lejekontrakten, har I begge ret til at overtage lejemålet, hvis den anden flytter.

For at få slettet det ene navn fra lejekontrakten, skal der laves en fiktiv flytteopgørelse. Den der flytter skal herefter betale for sin andel af den fiktive istandsættelse. Den anden lejer betaler først, når han/hun engang selv flytter.

Du kan ikke kræve, at din udlejer udbetaler dit depositum, men du har selvfølgelig fortsat krav på at modtage din del heraf, når den anden lejer flytter.

I kan eventuelt aftale, at den af jer der bliver boende udbetaler et fiktivt depositum til den anden.

Står kun den enes navn på lejekontrakten, er det kun denne, der har krav på at blive boende i lejemålet.

Her gælder der altså ingen regler om, at du kan opnå ret til at blive boende, hvis I har boet sammen i 2 år. Denne regel gælder kun for samlevende par.

Det kan selvfølgelig aftales med jeres udlejer, at du overtager lejemålet. Men det kræver altså, at jeres udlejer går med til dette.

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.