Skilsmisser er aldrig sjove – uanset om det er mellem ægtefæller, samlevende eller venner. Her kan du læse mere om, hvem af jer, der kan blive boende i jeres fælles lejlighed efter samlivets ophør.

Når du eller din samlever skal flytte ud af jeres lejlighed, er der nogle ting I skal være opmærksomme på.

Det kan bl.a. have betydning, hvilket navn, der står på lejekontrakten. Du er selvfølgelig langt bedre stillet, hvis dit eget navn fremgår af kontrakten. Selvom dit navn ikke fremgår af kontrakten, kan du dog alligevel have ret til at blive boende i boligen.

Sidst i indlægget vil jeg kort forklare, hvordan du er stillet, hvis du skal flytte fra din ven eller veninde.

“Kan I ikke blive enige, må I lade retten afgøre, hvem af jer, der kan blive boende i lejligheden”

 

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal blive boende

Hvis I begge står på lejekontrakten, har I begge ret til at blive boende i lejligheden.

I sådanne situationer, hvor I har en fælles lejekontrakt, må I altså blive enige om, hvem af jer, der skal blive boende. Kan I ikke blive enige, må I lade retten afgøre, hvem af jer, der kan blive boende i lejemålet.

Ved rettens afgørelse lægges der bl.a. vægt på, hvem der har mest behov for at blive boende.

Behovet kan afgøres i forhold til, hvem der har økonomi til at blive boende, eller om den ene har børn, der har særlig tilknytning til lejligheden eller området.

Det er altså ikke nødvendigvis den, som oprindeligt boede i lejligheden, der automatisk har ret til at blive boende, men det kan selvfølgelig indgå i rettens vurdering.

Hvis du flytter er det vigtigt, at du meddeler dette til din udlejer, da du ellers vil fortsætte med at hæfte solidarisk for betalinger i lejeforholdet.

Du har som sædvanligt 3 måneders opsigelse.

Den der bliver boende i lejemålet har naturligvis krav på, at det andet navn slettes fra lejekontrakten. Nægter din samlever at flytte, kan det ligeledes være nødvendigt at gå rettens vej.

“Du kan blive boende, uanset om di navn står på kontrakten eller ej”

 

Hvis kun det ene navn fremgår af lejekontrakten

Hvis kun dit navn står på lejekontrakten, kan du selvfølgelig fortsætte lejemålet på samme vilkår, som du har boet på hidtil.

Omvendt hvis kun din samlevers navn fremgår, kan han eller hun selvsagt blive boende.

Det er ligegyldigt, hvilket navn der står på postkassen eller hoveddøren. Det er hvad der står på lejekontrakten der gælder.

Står dit navn ikke på lejekontrakten, kan du derfor flytte ud fra den ene dag til den anden, uden at skulle betale for en eventuel opsigelsesperiode. Dette betyder dog, at din samlever kan gøre det samme, hvis kun dit navn står på kontrakten.

Som udgangspunkt er det kun den, hvis navn fremgår af lejekontrakten, der har krav på at blive boende i lejligheden.

Hvis I har boet sammen i mere end 2 år, kan du få lov til at blive boende, uanset om dit navn står på kontrakten eller ej. (Denne 2-års regel er skyld i en af de største misforståelser om lejeloven, hvilket du kan læse mere om her.)

Din udlejer vil dermed være tvunget til at acceptere, at du fortsætter lejemålet og din udlejer kan ikke kræve betaling for, at navnet på kontrakten ændres.

Fortsætter du lejemålet alene, kan din udlejer heller ikke kræve, at der indbetales nyt depositum. Du overtager blot det, der allerede er indbetalt.

Hvis du aftaler med din samlever, at du fortsætter lejemålet, uden at dit navn allerede står på kontrakten, er det en god idé at få denne aftale på skrift. På den måde risikerer du ikke, at din samlever opsiger lejeaftalen over for jeres udlejer, inden du når at overtage den.

Hvis I er gift, er det til gengæld ligemeget hvis navn, der står på lejekontrakten, eller hvor længe I har boet sammen. Ægtefæller kan altid overtage lejemålet efter ophørt samliv. Dette gælder endda selvom I aldrig har boet sammen i den pågældende lejlighed.

Herudover gælder de samme regler for ægtefæller som for almindelige samlevende i øvrigt.

Nægter din tidligere ægtefælle eller samlever at flytte, skal du bede om fogedens hjælp, for at få ham/hende smidt ud.

“Står begge jeres navne på lejekontrakten, har I begge ret til at overtage lejemålet, hvis den anden flytter”

 

Hvis du flytter fra din ven eller veninde

Hvis den ene af jer bor til fremleje hos den anden, skal forholdet behandles som et almindeligt fremlejeforhold.

Dette betyder, at du som fremlejetager (dvs. den der ikke står på den oprindelige lejekontrakt) ikke har krav på at blive boende i boligen, når den anden flytter.

Du kan selvfølgelig aftale med udlejer, at du overtager boligen, eller at der laves en flytteopgørelse og du efterfølgende flytter ind som den nye lejer.

Hvis du som fremlejetager kun lejer et enkelt værelse, kan din fremlejegiver i øvrigt altid smide dig ud af lejligheden med 1 måneds varsel.

Står begge jeres navne på lejekontrakten, har I begge ret til at overtage lejemålet, hvis den anden flytter.

For at få slettet det ene navn fra lejekontrakten, skal der laves en fiktiv flytteopgørelse, hvor du skal betale din andel af istandsættelsen.

Du kan ikke kræve, at din udlejer udbetaler dit depositum, men du har selvfølgelig fortsat krav på at modtage din del heraf, når den anden lejer flytter. I kan eventuelt aftale, at den af jer der bliver boende udbetaler et fiktivt depositum til den anden.

Husk at få lavet sådanne aftaler på skrift!

Står kun den enes navn på lejekontrakten, der det kun denne, der har krav på at blive boende i lejligheden.

Her gælder der altså ingen regler om, at du kan opnå ret til at blive boende, hvis I har boet sammen i 2 år. Denne regel gælder kun for samlevende par.

Det kan selvfølgelig aftales med jeres udlejer, at du overtager lejemålet, men det kræver altså, at jeres udlejer går med til dette.

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.