Lejelovens § 82: En komplet gennemgang

Udlejer kan som udgangspunkt ikke opsige en lejeaftale, medmindre det fremgår af en af bestemmelserne i lejeloven. I lejelovens § 82 findes de typer af lejemål, som udlejer altid har ret til at opsige.

Nedenfor findes en gengivelse af ordlyden i lejeloven. Klik på de enkelte afsnit for at læse mere om, hvordan de skal forstås.

Det særlige ved lejelovens § 82 er, at de omfattede lejemål frit kan opsiges af udlejer. Der kræves altså ingen begrundelse for, hvorfor udlejer ønsker at smide lejer ud.

Længden af opsigelsesvarslet for de enkelte lejemålstyper kan dog variere.

Det kan være aftalt i lejekontrakten, at der gælder et længere opsigelsesvarsel, end det der følger af lejeloven. Men det kan ikke aftales, at lejers opsigelsesvarsel bliver kortere.

Litra a – Enkelte værelser til beboelse 

Litra a omhandler opsigelse af værelser. 

Det afgørende for, om et lejemål er omfattet af denne bestemmelse er i første omgang om lejemålet kan kategoriseres som et værelse eller som en lejlighed.

Det er desuden en betingelse, at udlejer selv bor i et eller flere af lejemålets øvrige værelser.

Bor man i en toværelses lejlighed med en ven eller veninde, kan udlejer altså ikke benytte denne bestemmelse til at opsige den ene eller begge lejere. 

Hvis et lejemål er omfattet af denne bestemmelse, kan udlejer frit opsige lejemålet med 1 måneds varsel.

Det er det korteste opsigelsesvarsel, der findes i lejeloven, hvilket naturligvis skyldes hensynet til, at udlejer selv bor i lejemålet.

Litra b – Beboelseslejlighed i udlejers bolig 

I denne bestemmelse er der ikke blot tale om opsigelse af et værelse, men om en hel lejlighed. 

Det afgørende for, om denne bestemmelse kan anvendes er, om lejligheden ligger i et hus, der er opdelt i to lejligheder.

Bestemmelsen omfatter ikke ejendomme, der er opdelt i flere lejligheder. Der skal altså være tale om en bolig, hvori der kun er to lejligheder.

Boligen kan dog bestå af en stor lejlighed, der er opdelt i to mindre lejligheder.

Det er også for denne bestemmelse afgørende, at udlejer selv bor i  boligen.

Dog er det ikke en betingelse, at udlejer bor i hele den anden lejlighed, da dele af denne kan være lejet ud til enten beboelse eller erhverv. 

Opsigelsesvarslet for denne type lejemål er 1 år. 

Litra c - Ejerbolig eller andelsbolig 

Litra c blev indsat i den nye lejelov i 2015, og har derfor kun virkning for lejeaftaler, der blev indgået efter den 1. juli 2015.

Bestemmelsen giver en udlejer ret til frit at opsige et lejemål, hvis udlejer selv ønsker at bo i lejemålet.

Der er her tale om situationer, hvor hele lejemålet er udlejet.

Det er dog afgørende for bestemmelsen, at udlejeren var ejer af boligen, da lejeaftalen blev indgået.

En køber af en lejlighed, hvori der bor en lejer, kan derfor ikke benytte denne bestemmelse til at opsige lejer.

Også efter denne bestemmelse er opsigelsesvarslet på 1 år.

Litra d – Lokaler til restauration 

Bestemmelsen i litra d adskiller sig væsentligt fra de øvrige bestemmelser, idet den ikke vedrører beboelseslejemål.

Der er tale om opsigelse af lokaler, der har en særlig tilknytning til bygningen eller området de ligger i.

Opsigelsesvarslet i henhold til denne er på 3 måneder.

Dog er bestemmelsen i dag uden betydning, da den er erstattet af bestemmelser i erhvervslejeloven.

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.