Ny lejelov betyder nye regler og nye udfordringer. Den 1. juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft. Det er første gang i mere end 70 år, at lejeloven er blevet ændret.

 

Formålet med den nye lejelov er at gøre loven enklere og mere gennemskuelig. Det må dog alligevel forventes, at der vil opstå en række udfordringer i forbindelse med de nye ændringer.

Her er 5 ændringer, du skal være særlig opmærksom på:

 

Udlejers pligt til afholdelse af flyttesyn og udlevering af fraflytningsrapport

Fremover skal der altid foretages ind- og fraflytningssyn og udarbejdes ind- og fraflytningsrapport.

Det betyder, at foruden en obligatorisk gennemgang af lejemålet, skal alle noterede fejl og mangler indføres i en ind- og fraflytningsrapport.

Dette vil gøre det lettere at dokumentere fejl og mangler ved lejemålets ophør, så du ikke risikerer at hæfte for skader, du ikke er skyld i.

Udlejer bærer det fulde ansvar for både at indkalde til syn og til at udarbejde rapporter.

Udarbejdes der ikke en ind- og fraflytningsrapport, mister din udlejer sit krav på istandsættelse af lejligheden, når du flytter fra lejemålet. Dette gælder uanset om kravet kan dokumenteres på anden vis.

Din udlejer vil dog fortsat have krav på erstatning, hvis der er tale om egentlig misligholdelse fra din side.

Det er vigtigt at bemærke, at reglerne om flyttesyn og flytterapport gælder selvom du er flyttet ind inden den 1. juli 2015, hvis du blot flytter ud efter denne dato.

 

Ikke længere muligt at aftale nyistandsættelse

Med den nye lejelov kan det ikke længere aftales, at du skal aflevere lejemålet nyistandsat.

Tidligere kunne udlejer kræve nyistandsættelse af lejemålet, også selvom der kun var tale om en lejeperiode på få måneders varighed. Dette kan ikke længere aftales.

I stedet for nyistandsættelse vil man fremover operere med begrebet normalistandsættelse, hvilket vil sige, at du kun er forpligtet til at udføre den nødvendige maling, hvidtning og tapetsering mv.

Hvis der slet ikke er behov for istandsættelse, kan din udlejer ikke kræve betaling overhovedet.

Det betyder bl.a., at din udlejer ikke længere kan kræve, at lejligheden bliver nymalet ved fraflytning, hvis du kun har boet der en enkelt eller to måneder.

Har du boet i lejligheden i mange år, kan din udlejer selvfølgelig godt kræve, at istandsættelsen er mere omfattende.

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at denne nye regel kun gælder for lejeaftaler, der er indgået efter den 1. juli 2015.

Er du derfor flyttet ind i din lejlighed efter denne dato, og fremgår det af din lejekontrakt, at du skal aflevere lejemålet nyistandsat, kan du se bort fra dette vilkår i kontrakten, selvom du har skrevet under på det.

 

Nye regler om lejers krav på vedligeholdelse

Du har som lejer fået et ubetinget krav på vedligeholdelse.

Det fremgår nu af lejekontrakten, at du ikke er afhængig af, om der er penge på vedligeholdelseskontoen. Samtidig skal der laves løbende 10-årige vedligeholdelsesplaner.

Bestemmelsen om vedligeholdelsesplaner gælder kun i større ejendomme med omkostningsbestemt leje. Småejendomme, og ejendomme, hvor udlejer kun udlejer en enkelt bolig, er derfor ikke omfattet.

Iagttages kravet om vedligeholdelsesplaner ikke, kan din udlejer ikke kræve, at du afholder udgifterne til vedligeholdelse.

 

Ugyldige vilkår om huslejestigninger

Med den nye lejelov har man afskaffet reglerne om trappeleje.

Kort fortalt går trappeleje ud på, at man aftaler et fast beløb, som lejen stiger med på et fast bestemt tidspunkt. Typisk 100 kr. pr. måned årligt.

Bestemmelser om trappelej kan ikke længere indsættes i lejekontrakten.

Det kan fremover kun aftales, at lejen reguleres efter det såkaldte nettoprisindeks, der følger prisudviklingen i Danmark.

I ejendomme med omkostningsbestemt leje, kan udlejer selv beslutte, at lejen årligt reguleres efter nettoprisindekset i en periode på 2 år.

Efter udløbet af de 2 år, skal lejen reguleres til den omkostningsbestemte leje, uanset om denne er højere eller lavere end den nuværende husleje.

I ejendomme, der ikke er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje, skal det fremgå af lejekontrakten, om lejen skal følge nettoprisindekset.

Også denne ændring har kun betydning for lejeaftaler, der er indgået efter 1. juli 2015.

 

Udlejer får lettere ved at opsige lejemålet

Fremover bliver det lettere for din udlejer at opsige dit lejemål, hvis du bor til leje i en ejerlejlighed eller en andelsbolig.

Det har altid været – og er stadig – næsten umuligt for udlejere at opsige lejeaftaler, medmindre der er taget særlige forhold ved lejeaftalens indgåelse.

Nu har udlejer dog fået en ubetinget adgang til at opsige visse typer af lejemål, hvis han eller hun selv ønsker at bo i lejemålet.

Opsigelse efter denne bestemmelse kan ske med 1 års varsel.

Det er samtidig en betingelse, at din udlejer selv ønsker at bo i lejemålet.

 

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.