Spørgsmålene er mange, når man beskæftiger sig med lejeret. I dette indlæg vil du få svaret på 5 af de oftest stillede spørgsmål om lejeretten.

“Kan I ikke blive enige, er det i sidste ende retten, der må afgøre, hvem der kan overtage boligen.”

1 - Hvem kan blive boende i vores fælles lejebolig?

Hvis I skal flytte fra hinanden kan det være nødvendigt at undersøge, hvem af jer der kan blive boende i jeres lejebolig.

Som udgangspunkt skal svaret på dette spørgsmål findes ved at se, hvad der står i lejekontrakten.

Hvis kun dit navn fremgår af kontrakten, er det nemlig dig der har ret til at blive boende.

Dette medfører dog 2 nye problemstillinger, nemlig:

  • Hvad hvis dit navn ikke fremgår af kontrakten?

  • Hvad hvis begge jeres navne fremgår?

Hvis dit navn ikke fremgår af kontrakten

Så er det op til jeres udlejer at bestemme om du kan overtage lejemålet.

Du har som udgangspunkt ikke krav på at blive boende i lejligheden, uanset hvor længe du har boet der.

Undtagelsen hertil (der i praksis nærmere er en hovedregel) er, hvis du har boet sammen med din samlever.

Hvis I har boet sammen i mindst 2 år, har du nemlig ret til at blive boende, selvom dit navn ikke står på lejekontrakten.

Og hvis I har været gift, kan du overtage lejemålet, uanset hvor længe eller kort tid I har boet sammen.

Hvis begge jeres navne står på lejekontrakten

Så har I begge ret til at blive boende i lejemålet efterfølgende.

Hvis i altså kan blive enige om, hvem af jer der skal blive boende.

Kan I ikke blive enige, er det i sidste ende retten, der må afgøre, hvem der kan overtage boligen.

Læs mere om dette spørgsmål i indlægget: Sådan er du stillet når I flytter fra hinanden.

“Du har altid ret til at fremleje et eller flere værelser i din bolig”

2 - Må jeg fremleje min lejebolig?

Det korte svar er: Hvis din udlejer giver dig lov.

Som udgangspunkt bør du altid spørge din udlejer om lov, inden du fremlejer din lejebolig til andre.

Men der kan være tilfælde, hvor du har ret til at fremleje din lejebolig, uanset hvad din udlejer siger eller mener.

Det kan desuden fremgå af din lejekontrakt, om der gælder særlige forhold i forbindelse med fremleje af lejemålet.

Du har altid ret til at fremleje et eller flere værelser i din bolig, så længe du selv bor i et af lejlighedens øvrige værelser.

Din udlejer kan kun nægte denne form for delvis fremleje, hvis der bor flere end én person pr. beboelsesrum i lejligheden.

Du har ret til at fremleje hele lejligheden, hvis:

  • Du bor i en ejendom med mere end 13 lejligheder.

  • Fremlejeforholdet højst varer 2 år.

  • Du selv kun er midlertidigt bortrejst og har i sinde at flytte tilbage i lejligheden.

Hvis du fremlejer din lejebolig helt eller delvist, skal du dog være opmærksom på, at du hæfter fuldt ud over for din egen udlejer for de skader, som din fremlejetager påfører lejemålet.

Og hvis din fremlejetager pludselig holder op med at betale sin husleje, kan det betyde, at din udlejer har ret til at smide dig ud. Medmindre du betaler huslejen for jer begge.

Læs mere om fremleje i indlægget: Find ud af om du må fremleje din lejlighed.

“Som udgangspunkt skal depositummet betales tilbage til lejeren, når lejeaftalen er ophørt og lejeren er flyttet.”

3 - Kan jeg få mit depositum tilbage når jeg flytter?

Ja, hvis der er noget tilbage.

Et depositum er noget man betaler som en sikkerhed for, at udlejer kan få dækket sit tab i forbindelse med lejers fraflytning.

Som udgangspunkt skal depositummet betales tilbage til lejeren, når lejeaftalen er ophørt og lejeren er flyttet.

Hvis der altså ikke skal afholdes nogen udgifter i forbindelse med fraflytningen.

De fleste lejemål skal istandsættes, når lejeaftalen ophører.

Det medfører en række istandsættelsesarbejder, herunder maling, tapetsering, hvidtning osv.

Udgifterne til disse trækkes i første omgang fra depositummet.

Hvis der herefter er penge tilovers, har du krav på at få disse udbetalt. Din udlejer kan dog tilbageholde et mindre beløb til at dække fremtidige forbrugsudgifter.

Det er desværre ikke ualmindeligt, at der ikke er nogen del af depositummet tilbage efter istandsættelsen.

Men det er alligevel værd at undersøge, hvad pengene er gået til.

Din udlejer har nemlig pligt til at udarbejde en fraflytningsrapport, hvor samtlige forhold, som han vil fratrække depositummet skal fremgå.

Hvis et forhold ikke fremgår af rapporten, kan din udlejer som som udgangspunkt ikke kræve betaling for det.

Hvis udgifterne i forbindelse med fraflytningen derimod overstiger dit depositum, kan din udlejer kræve, at du også dækker disse udgifter.

Læs mere om dette spørgsmål i indlægget: Så meget kan din udlejer kræve til betaling af istandsættelse når du flytter.

“Så snart der flytter en ny lejer ind, er du ikke længere forpligtet til at betale husleje.”

4 - Skal jeg betale husleje i hele opsigelsesperioden?

Ja, det skal du… som udgangspunkt.

Det kan virke urimeligt, at man skal betale husleje i en periode, hvor man faktisk slet ikke bruger lejemålet.

Men det skal du altså, også selvom du ikke bor der. Og også selvom din udlejer har bedt dig flytte ud 14 dage før opsigelsesperiodens udløb.

Den eneste undtagelse til denne regel er, hvis der flytter en ny lejer ind i lejligheden, inden din opsigelsesperiode er udløbet.

Din udlejer kan altså ikke kræve dobbelt husleje for samme periode.

Han kan heller ikke lade en anden person flytte ind og bo i lejemålet gratis i resten af din opsigelsesperiode.

Så snart der flytter en ny lejer ind, er du ikke længere forpligtet til at betale husleje.

Hvis du allerede har betalt husleje for en periode, og der efterfølgende flytter en ny lejer ind i løbet af denne periode, har du krav på at få huslejen tilbagebetalt.

Dette gælder også, hvis udlejer selv flytter ind i lejligheden.

Det kan være vanskeligt at dokumentere, at der var flyttet nogen ind, inden din opsigelsesperiode var udløbet.

Derfor bør du reagere hurtigt, hvis du mener, at du har krav på tilbagebetaling af huslejen.

5 - Kan jeg blive smidt ud, når udlejer vil sælge lejligheden?

 

Din udlejer kan ikke bare smide dig ud af din lejlighed som det passer ham.

Han kan kun opsige lejeaftalen, hvis det følger af bestemmelserne i lejeloven.

Ingen af bestemmelserne i lejeloven giver din udlejer lov til at opsige lejeaftalen, hvis han ønsker at sælge lejligheden.

Hvis du bor på et værelse, som er en del af din udlejers egen bolig, kan han dog opsige din lejeaftale uden begrundelse. Og dermed også hvis han ønsker at sælge hele boligen.

I andre tilfælde, hvor din udlejer sælger lejligheden mens du bor i den, overgår din lejeaftale blot til køberen af lejligheden.

Køberen bliver således din nye udlejer.

Læs mere om dette spørgsmål i indlægget: Sådan er du stillet når din udlejer vil sælge lejligheden.

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.