Find ud af, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil fremleje din lejlighed. I dette indlæg gennemgår vi, hvad lejeloven siger om hel og delvis fremleje, hvornår du skal spørge din udlejer om lov, og hvad du ellers skal vide om fremleje.

En lejeret er en personlig brugsret. Det betyder, at det som udgangspunkt kun er dig, der har ret til at benytte det lejede.

En undtagelse hertil er muligheden for fremleje af din lejlighed. Fremleje betyder, at du lejer din lejeret videre til en tredjepart, en såkaldt fremlejetager.

Lejeloven skelner mellem hel og delvis fremleje. Hel fremleje vedrører fremleje af hele lejemålet, mens delvis fremleje omfatter de tilfælde, hvor kun en del af lejemålet fremlejes – eksempelvis et enkelt værelse.

I det følgende behandles hel og delvis fremleje hver for sig.

 
“I praksis er det altid en god idé først at spørge din udlejer om lov”

 

Hvis du vil fremleje hele din lejlighed

Det kan i nogle tilfælde fremgå af din lejekontrakt, at du har ret til at fremleje din lejelighed. Det er derfor en god idé at tjekke din lejekontrakt igennem, inden du udforsker dine andre muligheder.

Derudover kan du opnå ret til at fremleje din lejlighed ved at spørge din udlejer om lov. Har din udlejer en gang tidligere givet dig lov til at fremleje, kan han ikke senere tilbagekalde denne tilladelse.

I praksis er det en god idé først at spørge din udlejer om lov, uanset om du har lov til det ifølge lejekontrakten eller lejeloven.

Som lejer har du ifølge lejeloven altid ret til at fremleje din lejlighed i op til 2 år, hvis dit fravær er midlertidigt og der er mindst 13 beboelseslejligheder i ejendommen.

Endvidere må antallet af personer, som du fremlejer til, ikke overstige antallet af beboelsesrum i lejemålet.

Dit midlertidige fravær skal skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold eller lignende. Der findes eksempler fra praksis, hvor fængselsophold blev godkendt som midlertidigt. I disse tilfælde har du som udgangspunkt ret til at fremleje din lejlighed, uanset hvad din udlejer siger.

Hvis du derimod vil flytte sammen med din kæreste og fremleje din egen lejlighed indtil i finder ud af om det holder, er dette ikke omfattet af begrebet midlertidigt ifølge lejeloven. Dette giver derfor ikke automatisk ret til fremleje.

Der stilles ikke krav til, hvor længe dit midlertidige fravær må være. Dog stilles der krav til, at du har til hensigt selv at flytte tilbage til lejligheden.

Uanset hvor længe fraværet er, kan du maksimalt fremleje lejligheden i to år ad gangen.

Hvis disse betingelser er opfyldt, kan din udlejer som udgangspunkt ikke modsætte sig en fremlejeaftale.

Dog kan din udlejer – selvom betingelserne er opfyldt – nægte, at du fremlejer lejligheden, hvis han har rimelig grund hertil. Bestemmelsen er kun meget sjældent blevet anvendt i praksis, hvorfor det er vanskeligt at finde ud af, hvad der skal til. Det må derfor antages, at der skal ret meget til.

 

“Du har altid ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålet”

 

Hvis du kun vil fremleje en del af din lejlighed

Du har altid ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålet, hvilket betegnes som delvis fremleje.

Der er ved delvis fremleje tale om, at man lejer et eller flere værelser ud, mens man selv fortsætter med at blive boende i lejligheden.

Du kan fremleje et eller flere værelser, så længe du højst fremlejer halvdelen af lejlighedens beboelsesrum.

Det samlede antal personer i lejligheden må dog aldrig overstige antallet af beboelsesrum. Du kan altså ikke bo alene i en 2-værelses lejlighed og fremleje det ene værelse til et par.

Ved delvis fremleje, hvor du kun har lejet et enkelt værelse ud og fortsat selv bor i lejligheden, kan du opsige din fremlejetager uden begrundelse med 1 måneds varsel. Medmindre I har aftalt andet ved lejemålets start.

 

“Du skal være opmærksom på, at der er en vis risiko ved at fremleje dit lejemål”

 

Hvad du skal være opmærksom på, når du vil fremleje din lejlighed

Fremlejeaftaler skal ifølge lejeloven indgås skriftligt. Der skal sendes en kopi af denne fremlejekontrakt til din udlejer inden aftalens begyndelse.

Hvis du bor til leje i en beboelseslejlighed, kan du også kun videreudleje denne til beboelse, da du ikke kan videregive en anden ret, end den, du selv har.

Din udlejer kan ikke kræve, at du betaler et gebyr for at fremleje din lejlighed. Han kan heller ikke kræve, at fremlejetager betaler direkte til ham.

Det kan være en god idé at lade din fremlejetager betale til dig, frem for at betale direkte til din udlejer, da du på den måde har overblik over, hvornår der betales.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en vis risiko ved at fremleje dit lejemål.

Du er nemlig ansvarlig over for din udlejer for fremlejetagers brug af lejeligheden. Du er eksempelvis erstatningsansvarlig for skader, som fremlejetager måtte påføre lejemålet. Det er også dit ansvar, hvis din fremlejetager pludselig holder op med at betale sin husleje.

I værste tilfælde kan du selv ende med at blive smidt ud af lejligheden.

Det er, som tidligere nævnt, altid en god idé først at kontakte din udlejer, hvis du ønsker at fremleje din lejelighed. Kan du ikke nå til enighed med din udlejer – og ønsker du alligevel at fremleje dit lejemål – skal du træde varsomt.

Det kan nemlig have store konsekvenser uberettiget at fremleje sit lejemål.

 

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.