Hvis du har læst din lejekontrakt, er du formentlig stødt på begrebet Nettoprisindeks. Men hvad er nettoprisindekset egentlig? Og hvad skal det bruges til? I dette indlæg kan du lære om, hvad nettoprisindekset er og hvilken betydning det har for dig som lejer.

“Nettoprisindekset reguleres hver måned af Danmarks Statistik, så det følger udviklingen på en lang række udvalgte varer i Danmark.”

Hvad er nettoprisindekset

Nettoprisindekset er kort fortalt et udtryk for udviklingen i priserne på forbrugsvarer og -tjenester.

Indekset avendes i en lang række af brancher både i det private og i det offentlige, herunder særligt til regulering af husleje.

På den måde sikres det, at priserne i de pågældende brancher følger en rimelig udvikling, der svarer til den udvikling man i øvrigt ser i samfundet.

Nettoprisindekset reguleres hver måned af Danmarks Statistik, så det følger udviklingen på en lang række udvalgte varer i Danmark.

Dog er kun de årlige ændringer relevante for dig, der bor til leje, da huslejen kun reguleres årligt.

Nettoprisindeksets udvikling kan følges på Danmarks Statistiks hjemmeside, hvor ændringerne i indekset løbende offentliggøres.

For at regulere en pris ved brug af nettoprisindekset, anvendes følgende formel:

Nuværende husleje * Nyt indeks / Gammelt indeks = Ny husleje.

Eksempel på stigning i huslejen fra 2019 til 2020, hvor huslejen er på kr. 7.000,00 pr. måned:

7.000,00 * 103,6 / 102,6 = 7.068,23.

Den månedlige husleje ville altså stige til kr. 7.068,23.

“Huslejen kan kun stige af sig selv, hvis det er aftalt, at lejen skal følge nettoprisindekset.”

Hvad betyder nettoprisindekset for dig?

Inden for lejeretten anvendes nettoprisindekset til at regulere huslejen, så niveauet følger prisudviklingen i resten af samfundet.

Indeksets ændringer benyttes til at regulere den årlige husleje, og træder derfor blot i stedet for de trappelejeklausuler, som tidligere blev anvendt.

Tidligere var det helt almindeligt at indgå aftale om trappeleje, hvorefter lejen årligt ville stige med et bestemt beløb og derved træde et trin op ad trappen.

Med den ”nye ” lejelov, der trådte i kraft i 2015, blev det dog vedtaget, at det ikke længere skulle være tilladt at benytte trappelejeklausuler.

I dag kan den årlige husleje derfor kun stige af sig selv, hvis det er aftalt, at lejen skal følge nettoprisindekset.

(Lejen kan naturligvis også stige, hvis lejemålet forbedres eller hvis det viser sig, at den aftalte leje ikke svarer til lejemålets værdi.)

Du kan læse mere om, hvornår din husleje kan stige her: Hvornår må min udlejer forhøje huslejen?

Hvis din lejekontrakt indeholder en trappelejeklausul, er klausulen kun gyldig, hvis aftalen er indgået før den 1. juli 2015.

Ved anvendelse af typeformularer, skal det fremgå af dennes § 11, at huslejen følger nettoprisindekset.

Du kan læse mere om typeformularer her: Alt du skal vide om typeformular A9

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.