Find ud af, hvordan du er stillet og hvad du kan gøre, hvis dit lejemål er blevet ophævet.

Har din udlejer nu også ret til at smide dig ud? Undersøg forholdet, inden du tager din udlejers ord for gode varer.

Lejeloven giver ikke udlejer mange muligheder for at smide lejer ud af lejemålet. Derfor forsøger nogle udlejere at gøre brug om reglerne for ophævelse, hvis de gerne vil slippe af med deres lejer.

Bring forholdet i orden

Hvis du rent faktisk har misligholdt lejeaftalen, skal du skynde dig at bringe forholdet i orden.

Flere af lejelovens ophævelsesgrunde er betinget af, at udlejer først sender et påkrav til lejer med meddelelse om, at lejer har misligholdt lejeaftalen, samt med en frist til at rette op herpå.

Hvis du kan nå at bringe forholdet i orden inden udløbet af fristen i påkravet, har udlejer ikke ret til at ophæve lejeaftalen.

Skulle der ende med at blive behandlet en sag om ophævelse ved retten, og viser det sig, at ophævelsen i første omgang ikke var gyldig, er det vigtigt, at man har nået at bringe forholdet i orden, da udlejer i modsat fald blot vil kunne ophæve lejemålet på ny.

Hvis ophævelsen skyldes manglende betaling, er det altid en god ide at betale beløbet, hvis man har mulighed for det.

Kontakt din udlejer

Hvis du har bragt forholdet i orden, eller har mulighed for at bringe forholdet i orden, bør du kontakte din udlejer hurtigst muligt for at høre, om I kan finde en løsning, så du kan blive boende.

Når lejemålet først er ophævet, har du ikke ret til at blive boende længere, og du skal derfor som udgangspunkt fraflytte lejemålet straks.

Dog er der fortsat en mulighed for, at du kan blive boende, hvis du laver en aftale med din udlejer. Du bør derfor høre din udlejer ad, om du kan blive boende, hvis du bringer forholdet i orden med det samme.

Er dit lejemål for eksempel blevet ophævet fordi du ikke har betalt din husleje, er det muligt, at du kan blive boende, hvis du betaler huslejen, selvom lejemålet egentlig er blevet ophævet.

Ofte vil udlejere være villige til at lade lejer blive boende, da udlejeren i så fald slipper for at skulle ud og finde en ny lejer.

Det kræver dog, at din udlejer går med til, at du kan blive boende, og du har altså ikke krav på at blive boende, når aftalen er blevet ophævet. Heller ikke selvom du har bragt forholdet i orden.

Undersøg juraen

For at udlejer kan ophæve lejemålet kræver det, at lejer enten har undladt at opfylde sine forpligtelser ifølge lejekontrakten, eller at lejer har foretaget handlinger, der er i strid med enten lejeloven eller husordenen.

Det er derfor en god idé at sætte sig godt og grundigt ind i, hvad der står i din lejekontrakt, samt hvad der står om ophævelse i lejeloven.

Du kan læse mere om reglerne om ophævelse i indlægget: Alt du skal vide om ophævelse.

Og selvom udlejer som udgangspunkt kan have ret til at ophæve lejeaftalen, er der en række formelle betingelser, som din udlejer skal overholde før ophævelsen er gyldig.

Der skal for eksempel have været sendt et påkrav med et rimeligt varsel til at bringe forholdet i orden. Hvis du for eksempel har glemt at betale din husleje, skal udlejer have sendt et påkrav, hvori du har fået en frist til at betale, inden lejemålet kan ophæves.

Påkravet er desuden kun gyldigt, hvis det er kommet frem til lejer, og det er udlejers bevisbyrde, både at påkravet er sendt, og at det er kommet frem til lejer. Dette kan ofte være vanskeligt at bevise, medmindre påkravet er sendt med afleveringsattest.

Hvis udlejer ikke har opfyldt lejelovens formelle betingelser, er ophævelsen ikke gyldig, og ejer kan derfor blive boende, hvis forholdet bringes i orden, inden lejemålet ophæves på ny.

Der kan dog være visse ophævelsesgrunde, der ikke kan bringes i orden, som for eksempel vold mod naboerne eller mod udlejer. I sådanne tilfælde, kan lejeaftalen altid ophæves.

Kontakt en advokat

Hvis alt andet fejler, må du kontakte en advokat eller en juridisk rådgiver.

Lejelovens regler om ophævelse er enormt komplicerede, og du kan derfor med fordel kontakte en advokat og høre ad, om der er noget du selv har overset.

Selvom det kan være en dyr fornøjelse at gå til en advokat, er det altså bedre end alternativet, hvilket er at blive smidt ud af sit hjem. Desuden kan du af de fleste advokater få en kort vurdering af din situation uden at du skal betale det hvide ud af øjnene.