Her får du en eksperts råd til, hvordan du opsiger dit lejemål på en korrekt og sikker måde, så du ikke ender med at få en ekstraregning fra din udlejer.

Lejers opsigelse

Som lejer kan du som udgangspunkt altid frit opsige dit lejemål. Den eneste undtagelse er, hvis der i lejekontrakten er aftalt en uopsigelighedsperiode. Vi kommer nærmere ind på uopsigelighed længere nede i artiklen.

Ifølge lejeloven – og ifølge langt de fleste lejekontrakter – kan lejer opsige sin lejeaftale med 3 måneders varsel plus løbende måned.

Det betyder, at du skal betale leje for resten af den måned, hvori du har opsagt aftalen, samt hele den efterfølgende måned.

Hvis du f.eks. opsiger dit lejemål den 14. marts, så ophører lejeaftalen den 30. juni. Det samme gør sig gældende, hvis du opsiger aftalen den 1. marts eller den 31. marts. Hvis du derimod først opsiger aftalen den 1. april, så løber lejeaftalen indtil den 31. juli.

Som lejer behøver man ikke en ”god grund” til at opsige sit lejemål, da lejer har fri adgang til opsigelse. Det således uden betydning om man opsiger lejemålet fordi man skal ud at rejse, har fundet et andet lejemål eller lignende.

Man skal dog være opmærksom på, at en opsigelse som udgangspunkt ikke kan kaldes tilbage. Når du har opsagt dit lejemål, er du derfor bundet af opsigelsen og har pligt til at flytte, når opsigelsesperioden er udløbet.

“Ifølge lejeloven kan lejer opsige sin lejeaftale med 3 måneders varsel plus løbende måned.”

Uopsigelighed

Selvom lejer som udgangspunkt frit kan opsige sin lejeaftale, er det ikke ualmindeligt, at der i lejekontrakten er indsat et vilkår om uopsigelighed eller tidsbegrænsning.

Hvis lejeaftalen er uopsigelig i enten et eller to år, kan du som lejer ikke bare opsige aftalen inden udløbet af denne periode, og du vil være forpligtet til at betale husleje for den fulde periode, selvom du flytter ud tidligere.

Dog har udlejer pligt til at forsøge at genudleje lejemålet hurtigst muligt. Og så snart der flytter en ny lejer ind, er du ikke længere forpligtet til at betale husleje, selvom du har været bundet for en længere periode.

I praksis betyder det, at aftaler om uopsigelighed kan vise sig at være uden betydning for lejeren, da udlejer – særligt i de større byer – vil have let ved at finde en ny lejer.

Uanset hvad der var aftalt ved aftalens indgåelse, kan parterne naturligvis også på et senere tidspunkt indgå aftale om, at lejer kan flytte med et kortere varsel end det oprindeligt aftalte.

Hvis en aftale om uopsigelighed ikke er gyldigt vedtaget, kan du dog opsige dit lejemål med det sædvanlige opsigelsesvarsel på en måned plus løbende måned.

“Hvis lejeaftalen er uopsigelig, kan du som lejer ikke bare opsige aftalen inden udløbet af denne periode.”

Sådan gør du

Opsigelse skal ske ved en meddelelse til din udlejer.

Hvis det fremgår af lejekontrakten, at der er aftalt skriftlighed, er det et krav, at du opsiger dit lejemål på skrift. Det vil således ikke nødvendigvis være tilstrækkeligt at sige til din udlejer mundtligt, at du flytter.

I mange lejekontrakter er det aftalt, at parterne kan kommunikere via elektronisk kommunikation, og det vil i disse tilfælde være tilstrækkeligt at sende sin opsigelse via mail.

Hvis du opsiger dit lejemål via mail, vil opsigelsen være bindende for dig, selvom den ikke nødvendigvis er bindende for din udlejer.

Fremgår det ikke af lejekontrakten, at der er indgået aftale om anvendelse af digital kommunikation, skal opsigelsen sendes via brevpost.

Der er ingen formelle krav til, hvordan en opsigelse skal se ud i øvrigt.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.