Du har måske oplevet, at du ved indflytning får stukket et sæt husordensregler i hånden efter du har underskrevet din lejekontrakt. Hvis du er i tvivl om, hvilken betydning de har for dig, er det en god idé at læse med her.

 

Tidligere var husordensreglerne altid vedhæftet lejekontrakten – det er de ikke nødvendigvis længere. Under alle omstændigheder er det en god idé at sætte sig lidt ind i, hvad der står i dem.

En husorden er nemlig det ordensreglement, der er udtryk for, hvilke regler, der gælder i og omkring ejendommen. Den består både af skrevne og uskrevne regler.

 

“Udlejer kan ensidigt foretage ændringer i husordensreglerne”

 

Udlejers ansvar for ejendommen

Din udlejer har det overordnede ansvar for, at der hersker ro og orden i ejendommen. Det er derfor også som udgangspunkt din udlejer, der egenhændigt udfærdiger husordensreglerne.

Ulig hvad der gælder for lejekontrakten, kan udlejer ensidigt foretage ændringer i husordensreglerne. Som lejere har I dog mulighed for at få indflydelse, ved at oprette en beboerrepræsentation i ejendommen.

Hvis udlejer ikke har udarbejdet og udleveret et sæt husordensregler til beboerne i ejendommen, gælder lejelovens almengyldige regler.

Disse regler vil oftest være en skabelon for, hvad der kan fastsættes i et sæt husordensregler.

Hvis udlejer forsømmer sit ansvar for, at der hersker ro og orden, kan lejerne gøre brug af misligholdelsesbeføjelser, der i sidste ende kan betyde et nedslag i huslejen.

 

“Det kan bestemmes, at der fremover ikke må holdes husdyr”

 

Husordensreglernes indhold

Husordensreglementer kan indeholde bestemmelser om mange forskellige forhold. De kan eksempelvis bestemme, om du må holde husdyr, hvornår der skal være ro eller hvordan udendørsarealer må benyttes.

Der kan indsættes bestemmelser om stort set alle forhold vedrørende ejendommen, og udlejer kan, som tidligere nævnt, frit ændre i disse løbende.

Det kan eksempelvis bestemmes, at der fremover ikke længere må holdes husdyr, selvom det tidligere har været tilladt.

I sådanne situationer må du selvfølgelig gerne beholde et husdyr, du har skaffet forinden denne ændring.

Der kan dog ikke indsættes regler i husordenen, som strider imod bestemmelserne i lejekontrakten eller hvad der i øvrigt er aftalt mellem lejer og udlejer.

 

“Du må ikke udvise en adfærd, der er til gene for de andre beboere”

 

Uskrevne regler

Derudover findes en række regler, som ikke nødvendigvis er indført i et fysisk sæt regler. Der tænkes her på de regler, der hører under begrebet “god skik og orden”.

Du må således aldrig udvise truende, chikanerende eller voldelig adfærd over for udlejer eller andre lejere i ejendommen.

Endvidere må du ikke forsage skader på ejendommen eller udvise en adfærd, der er til gene for de andre beboere.

Det kan også tænkes, at der af den ene eller anden grund opstår problemer mellem to eller flere af lejerne. Sådanne uoverensstemmelser kan i sidste ende medføre, at udlejer må skride ind og give en påmindelse til lejerne.

 

“Du er ansvarlig for alle, du har givet adgang til dit lejemål”

 

Lejers ansvar for sin husstand

Som lejer er du ikke kun ansvarlig for, om du selv overholder husordensreglerne. Du bærer også ansvaret for samtlige medlemmer af din husstand samt personer, som du har givet adgang til dit lejemål.

Hvis du, eller medlemmer af din husstand, ikke retter sig efter disse regler, vil din udlejer i første omgang give dig en advarsel. Du får herefter mulighed for at rette op på overtrædelsen inden for en tidsfrist.

Visse overtrædelse har du ikke mulighed for at rette op på – her tænkes eksempelvis på vold og trusler om vold.

Overholder du ikke ejendommens husordensregler, kan du i sidste ende risikere at blive smidt ud af din lejlighed.

 

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.