De fleste ved, at det kan være en dyr affære, hvis man ender i retten. Derfor bør man altid undersøge sine muligheder for at gøre brug af enten en retshjælpsforsikring eller fri proces. Der kan nemlig være mange penge at spare på advokatbistand.

Hvad er retshjælpsforsikring og fri proces?

Retshjælpsforsikring og fri proces er begge former for økonomisk støtte, der kan hjælpe folk til at kunne betale for en advokat.

Hvis du er berettiget til at modtage en af disse ydelser, slipper du altså for selv at skulle have penge op af lommen i tilfælde af, at du ønsker at anlægge en sag mod en anden person, eller hvis en anden person anlægger en sag mod dig.

Retshjælpsforsikringen er en forsikring du har gennem dit almindelige forsikringsselskab, mens fri proces er noget du ansøger om at modtage.

Fælles for begge former for støtte er, at der er tale om økonomisk støtte i forbindelse med at du bliver involveret i en retssag. Der er altså ikke tale om rådgivning af generel eller specifik karakter som man kan få hos retshjælpen. De fleste kommuner tilbyder retshjælp, hvor man kan komme ned og få gratis rådgivning fra en advokat. I retshjælpen kan advokaten dog ikke hjælpe med at føre en retssag for dig.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, der dækker, kan du ikke få fri proces. Du bør derfor altid undersøge, om din retshjælpsforsikring dækker, inden du ansøger om fri proces.

Har du en retshjælpsforsikring der dækker?

Retshjælpsforsikring er som regel en del af dine almindelige forsikringer, og kan være indeholdt i enten din familie- indbo-, hus- eller bilforsikring.

Hvis du bliver involveret i en retssag, og vil finde ud af om din retshjælpsforsikring dækker, er det altså dit forsikringsselskab du skal kontakte. Forsikringsselskabet vil herefter vurdere, om sagen er omfattet af din retshjælpsforsikring.

Overvejer du selv at anlægge en sag mod en anden person, kan det derfor være en god ide at kontakte forsikringsselskabet inden du anlægger sagen, så du på forhånd kan få afklaret om forsikringen dækker.

Det er ikke alle sager, der er omfattet af din retshjælpsforsikring. Forsikringen omfatter f.eks. ikke:

– Ægteskabssager/skilsmissesager
– Arvesager
– Skattesager
– Ansættelsessager
– Inkassosager

Det bør fremgå af din forsikringspolice, hvilke typer af sager, der er omfattet. Men du kan i hvert fald altid forhøre dig hos dit forsikringsselskab.

Hvis du allerede har rettet henvendelse til en advokat, kan advokaten rådgive dig om, hvorvidt sagen kan være omfattet af din retshjælpsforsikring.

Vær desuden opmærksom på, at hvis du vil gøre brug af din retshjælpsforsikring, skal du betale selvrisiko til forsikringsselskabet.

Kan du få fri proces?

Fri proces er en form for økonomisk støtte til dem, der ikke har råd til at betale for en advokat.

Ligesom retshjælpsforsikringen omfatter fri proces kun tilfælde, hvor du er involveret i en retssag. Du kan derfor ikke opnå ret til fri proces, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med køb af hus eller oprettelse af et testamente.

Hvis du får fri proces, er det staten der betaler dine udgifter i forbindelse med retssagen. Du får dækket alle dine udgifter forbundet med sagen; både udgifter til advokat, syn go skøn, retsafgifter samt idømte sagsomkostninger.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, kan du som udgangspunkt ikke søge om fri proces. Du kan dog i nogle tilfælde opnå fri proces for de udgifter, der ikke er dækket af retshjælpsforsikringen. Fri proces kan også bruges til at dække selvrisikoen.