Du risikerer at blive snydt, hvis du ikke passer på. Når du søger lejebolig er det derfor med at holde tungen lige i munden. Her kan du læse 5 tips, der sikrer, at du ikke går i fælden og bliver snydt.

 

Hvert å søger tusindvis af danskere efter en lejebolig. Det kan være en jungle at finde rundt i, og derfor glemmer mange at forholde sig kritisk, når de endelig får tilbudt drømmelejligheden.

Der findes desværre mange eksempler på, at udlejere forsøger at udnytte dette.

Derfor gælder det om at være ekstra opmærksom og tænke sig godt om, inden man ender med at købe katten i sækken.

Her er 5 gode råd til, hvordan du undgår at blive snydt, når du søger lejebolig:

 

Vær opmærksom på falske udlejere

En af de fælder, du skal være særligt opmærksom på, er falske udlejere.

Disse udgiver sig for at leje en bolig ud, som de ikke er ejer af, og som de ofte har lovet ud til flere lejere på samme tid.

De vil ofte bede di om at betale forud, inden du modtager lejekontrakten og nøglerne til lejligheden. Når de så har modtaget depositum, forudbetlat leje eller anden form for betaling, hører du aldrig fra dem igen.

Man hører desværre om disse tilfælde hvert eneste år.

Det du kan gøre for at undgå at gå i fælden er at tjekke, hvem der er ejer af ejendommen. Det kan du gøre på eksempelvis ois.dk eller boligejer.dk. Hvis udlejer ikke fremgår som ejer af ejendommen, skal du være særlig opmærksom.

Du skal altid som minimum have været i kontakt med ejeren af lejligheden, inden du skriver under på noget som helst.

 

Få en lejekontrakt på skrift

Hvis din udlejer af den ene eller anden årsag ikke vil udlevere en lejekontrakt, er det som regel et dårligt tegn.

Der står godt nok ingen steder i lejeloven, at en lejekontrakt skal være skriftlig. Men hvis du beder om at få den udleveret på skrift, har udlejer pligt til at udlevere den.

Selvom du ofte er bedre stillet under lejeforholdet, hvis der ikke er udfærdiget en skriftlig kontrakt, kan det ikke anbefales, at du indgår en lejeaftale mundtligt.

Du må i hvert fald aldrig betale hverken depositum eller forudbetalt leje, hvis du ikke har underskrevet en lejekontrakt, da du risikerer aldrig at se pengene igen.

Der er set eksempler på, at en udlejer påstår at være i udlandet og derfor ikke kan fremvise lejemålet eller sende lejekontrakten, før han kommer hjem. Du skal i sådanne tilfælde ikke betale noget, før din udlejer er kommet hjem og du har fået en lejekontrakt.

Hvis din udlejer presser på, for at få dig til at underskrive hurtigt, skal du ligeledes være ekstra opmærksom.

 

Vær opmærksom på fejl og mangler i lejligheden

Det er altid en god idé at gennemgå lejemålet for fejl og mangler, inden du flytter ind.

Du må aldrig betale noget, før du har set lejligheden.

Undersøg lejemålet for fejl og mangler tidligst muligt og gør udlejer opmærksom på disse.

i praksis vil det sige, at du skriver alle fejl og mangler ned – tager billeder af disse, hvis det er muligt – og sender listen til din udlejer. På den måde kan du altid dokumentere, at manglerne allerede eksisterede, da du overtog lejemålet.

Det er med den nye lejelov fastsat, at der skal indkaldes til indflytningssyn og udfærdiges en indflytningsrapport, som du skal have en fysisk kopi af. Udlejer har det fulde ansvar for, at dette overholdes.

Du har 14 dage fra du overtager lejemålet til at give din udlejer besked om fejl og mangler. Dette gælder uanset om det er mangler, der skal udbedres eller blot mangler, du ønsker at gøre opmærksom på.

Hvis du ikke gør dette, risikerer du at hæfte for fejl og mangler, som du ikke er skyld i.

 

Lad vær med at betale dusør

Det er ulovligt at kræve betaling for at stille et lejemål til rådighed.

Dette gælder uanset, om der har været visse omkostninger for udlejer i forbindelse hermed.

Lejeloven anvender begrebet dusør, hvilket omfatter alle former for betalinger, der ikke er husleje, depositum eller forudbetalt leje.

Forbuddet omfatter også tilfælde, hvor det er dig som lejer der tilbyder udlejer en dusør. Du kan dog ikke straffes for, hverken at tilbyde eller betale en dusør til din udlejer. Det kan han til gengæld blive for at modtage den.

Hvis din udlejer har krævet en ulovlig dusør, om du har betalt, kan du kræve pengene tilbage inden for de efterfølgende 5 år.

Dette er selvfølgelig forudsat af, at du kan bevise, at du rent faktisk har betalt dem. Derfor er det altid en dårlig idé at betale penge under bordet.

 

Tjek om din husleje er for høj

Alt for mange lejere betaler for meget i husleje.

I Danmark har vi ingen øvre grænse for, hvor meget man kan aftale at betale i husleje. Som naturlig følge heraf, skruer nogle udlejere prisen urealistisk højt op, da mange lejere er desperate for at finde et sted at bo.

Men det betyder ikke, at du er bundet af, hvad du har aftalt med din udlejer.

Du kan rent faktisk få undersøgt , om du betaler for meget i husleje, og få den justeret, hvis det er tilfældet.

Hvis du betaler for meget, kan du få lejen sat ned, selvom du har skrevet under på at skulle betale en højere leje, også selvom du vidste, at lejen var for høj allerede ved aftalens indgåelse.

Du kan få hjælp til at undersøge, om din husleje er for høj lige her.

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.